Jak moc je celiakie známá?

02. 07. 2019

Celiakie jakožto civilizační choroba se mezi lidmi vyskytuje čím dál tím častěji a takto ochořelých osob každým rokem přibývá. Z toho by se dalo vyvodit, že více vstoupí do podvědomí širší veřejnosti a zdraví jedinci budou vůči těm nemocným více tolerantní. Jenže je tomu skutečně tak?

Před nějakým časem je se rozhodla této otázce přijít na kloub. Dala jsem si za cíl vyzkoumat, jak dnešní společnost vnímá celiakii a zjistit, co vůbec o tomto autoimunitním onemocnění, ví. Vytvořila jsem dotazník s několika málo otázkami souvisejícími s celiakií a začala shromažďovat informace. Celé to probíhalo v naprosté anonymitě a dostalo se mi odpovědí od mých blízkých i úplně cizích osob. Věková kategorie, jež se do mého průzkumu zapojila, byla v rozmezí cca od 15 do 40 let. Z toho plyne, že dotazováni byli jak studenti, tak dospělé pracující osoby.

Víte, co je to celiakie? 

Moje první otázka zjišťovala, zda respondent vůbec tuší, o čem je v dotazníku řeč. Většina lidí - cca 70 % odpověděla ANO a zbylých 30 % nemělo ani potuchy. V dalším bodě jsem respondenta vyzvala, aby mi napsal, co si myslí, že to celiakie je. Na to převážní většina odpověděla správně, protože napsali, že se jedná o nemoc, případně alergii na nějakou potravinu. Odpovědi byli v tomto případě dost uspokojivé.

Čeho se celiakie týká?

Kromě pár slepých výstřelů, když někdo odpověděl slovem nevím či týká se to hlavy, skoro 90 % napsalo střev nebo rovnou uvedlo souvislost s lepkem. Je rozhodně pozitivní, jak moc se celiakie začíná dostávat do povědomí i zdravých lidí. Otázkou však zůstává, jakým způsobem se o ní dozvěděli.

Jak jste se dozvěděli o celiakii?

U této otázky se odpovědi velice lišily. Nejčastěji však respondenti získali o nemoci informace od své blízké osoby, ať už z rodinného kruhu či od přátel. Jiní se přiznali, že o celiakii se poprvé dozvěděli až při vyplňování dotazníku. Další se zase o celiakii doslechli ve škole nebo dočetli na internetu či v různých médiích.

Dá se celiakie léčit?

Každý celiak jistě zná odpověď. Na tuto otázku respondenti buď neodpověděli vůbec, anebo ti, co nemoc znali, správně napsali o její nevyléčitelnosti. Slušná řádka osob též uvedla bezlepkovou dietu jako jedinou možnost ke zmírnění průvodních příznaků.

Je celiakie nakažlivá?

Samozřejmě není! Opět jsem se dočkala správných odpovědí. Ti, co nemoc neznali, přirozeně uvedli slovíčko nevím.

Co je to lepek?

Lepek je s celiakií neodmyslitelně spjatý jako Měsíc se Zemí, takže tuto záludnou otázku na závěr jsem si nemohla odpustit. Převážná většina tušila, že se jedná o jakousi složku potravy, avšak úplně přesnou odpověď uvedlo pouze malé procento dotázaných.

Několik slov na závěr

Po zpracování všech výsledků mého dotazníku jsem byla velmi mile překvapena. Čekala jsem, že mnohem více osob nebude vůbec tušit, co to celiakie je. Tím pádem vnímám celou situaci víc pozitivně, protože to znamená jediné – tahle nemoc se stává čím dál více známější a nepříjemných momentů, kdy se na vás lidi budou dívat jako na blázna jen proto, že nesníte pšeničný rohlík, bude postupně ubývat.


Autor

Kač

Jsem studentka umění. Kromě tvorby v ateliéru jsem kreativní i v kuchyni, kde vytvářím veganské pokrmy z přirozeně bezlepkových surovin. Od malička mě baví psát a o své zkušenosti a zážitky se ráda dělím se světem. Mou další vášní je filozofie, dějiny výtvarné kultury a cestování.