Asociace AOECS

10. 05. 2020

Jelikož je celiakie celosvětově rozšířené autoimunitní onemocnění, vznikají po celé planetě různá sdružení a asociace, která se touto problematikou zabývají. Jednou z nich je právě také AOECS – Association Of European Coeliac Societies, česky Asociace evropských celiaků. Pojďme se nyní společně podívat na to, co tato asociace vlastně dělá a čím je pro celiaky přínosná.

Všechno začalo ve Španělsku

Psal se rok 1988 a v Barceloně se sešli zástupci asociací celiaků z Itálie, Španělska, Velké Británie a Francie, aby zde vznikla vůbec první Asociace evropských celiaků s mezinárodním působením. Od té doby se AOECS začala postupně čím dál více rozrůstat, přidávaly se k ní další a další evropské země, přičemž současně rostlo i její pole působnosti.

V současné době k AOECS patří již 38 členských spolků napříč z celé Evropy, a to včetně dvou spolků z České republiky, přičemž zastupuje přibližně 300 000 osob postižených celiakií. Výhody členství spočívají v zastupování na mezinárodních akcích a konferencích, sdílení informací, podpora rozvoje jednotlivých společenství a v neposlední řadě licencování ochranné známky – přeškrtnutého klasu kvůli bezpečnému stravování osob s celiakií.

Výzkumné projekty AOECS

Jednou z mnoha činností této asociace je její spoluúčast na různých výzkumech souvisejících s celiakií. Například projekt CD-MEDICS, který je spolufinancován EU, má za cíl získat chytrý nástroj, díky němuž by bylo možné určit diagnózu mnohem méně invazivně, a současně také levněji. Tento integrovaný systém by ulehčil život jak pacientům s celiakií, tak samozřejmě i zdravotníkům. Uvidíme, jak se bude projekt nadále vyvíjet.

Projekt PREVENTCD byl zase multicentrickou studií, opět financovanou z grantu EU, která se zabývala vlivem výživy kojenců na vznik celiakie. Studie se účastnilo celkem 11 zemí a výsledky byly překvapivé. Při podávání malých dávek lepku už v kojeneckém věku si tělo vytvoří toleranci, což je přínosné hlavně pro jedince s genetickou predispozicí k celiakii.

Jako poslední projekt ještě zmíním ProCeDE, neboli Prospective Celiac Disease Diagnostic Evaluation – česky Prospektivní diagnostika celiakie. Odborníci se snažili sestavit nová kritéria diagnostiky pro dětskou populaci napříč různými zeměmi.

Další činnosti AOECS

Kromě výše zmiňovaného pomáhá asociace také osobám s celiakií při cestování. Aby se mohl člověk s bezlepkovou dietou pohodlně najíst v kterékoliv evropské zemi, rozhodla se AOECS pořádat různá školení pro restaurace a hotely, kde tamnímu personálu učí bezlepkovému stravování a jeho pravidlům. Na webu asociace přímo naleznete seznamy restaurací po celé Evropě, kde můžete naprosto bezpečně najíst.

Dále se AOECS zasloužila o zavedení symbolu přeškrtnutého klasu na obalech potravin bez lepku, přičemž konktrétně se jedná až o 20  000 potravin. Dále asociace klade velký důraz na to, aby bylo v každé evropské zemi řádně označeno složení každého potraviny, a to společně se značením alergenů. Na jejich webu máte možnost si stáhnout seznamy licencovaných produktů pro každou zemi EU, včetně České republiky.

Vypsat všechno, na čem se AOECS podílí, by bylo ještě na dlouho. Důležité je vědět, že existuje někdo, komu není osud celiaků lhostejný a dělá vše pro to, aby i se svým zdravotním omezením mohli žít naprosto plnohodnotný život. Všechny výzkumy a projekty stojí mnoho peněz i úsilí, a proto bychom si jich měli vážit.


Autor

Kač

Jsem studentka umění. Kromě tvorby v ateliéru jsem kreativní i v kuchyni, kde vytvářím veganské pokrmy z přirozeně bezlepkových surovin. Od malička mě baví psát a o své zkušenosti a zážitky se ráda dělím se světem. Mou další vášní je filozofie, dějiny výtvarné kultury a cestování.